När ska bilen besiktigas? Så tar du enkelt reda på det!

När ska bilen besiktigas? Så tar du enkelt reda på det!
11/12/2020 lmg
2 minuters läsning

Nya regler för besiktning av bilen

Från och med 20 maj 2018 gäller nya regler för besiktning. Förut var det slutsiffran i registreringsnumret som avgjorde när bilen skulle besiktas nästa gång. Men 2018 ersattes fasta besiktningsperioder med rörliga perioder.

Hur ofta och när ska bilen besiktas?

Slutsiffran i registreringsnumret avgör inte längre när bilen ska besiktas. Istället är det hur gammal bilen är och när den besiktades senast som avgör när den ska besiktas nästa gång.

En ny bil som väger mindre än 3,5 ton måste besiktas första gången inom 36 månader efter att den togs i bruk, andra gången senast 24 månader efter första besiktningen och därefter senast 14 månader efter senaste besiktningen.

Undantag:

  • Om bilen är 30 år gammal eller äldre och inte används yrkesmässigt ska den besiktas var 24:e månad räknat från föregående kontrollbesiktning.
  • Om bilen är 50 år eller äldre finns det inget krav på besiktning.

Vad innebär “togs i bruk”?

Togs i bruk innebär att bilen ställdes på och började användas av sin första ägare. Du hittar information hos Transportstyrelsen om när bilen ställdes på för första gången.

Vad händer om bilen inte besiktas?

Bilen får automatiskt körförbud om den inte besiktas inom rätt intervall. Det innebär att du bara får köra bilen till närmaste besiktning eller verkstad.

Kan jag få påminnelse om besiktning?

Du kan få påminnelse om besiktning hos vissa besiktningsbolag. Bilprovningen har till exempel en tjänst som hjälper dig komma ihåg din besiktning. Du måste betala för besiktningen om du missar en bokad tid.