Ingen sänkning av reduktionsplikten 2023

Ingen sänkning av reduktionsplikten 2023
25/10/2022 ida
Ingen sänkning av reduktionsplikten 2023. Ulf Kristersson och en hand som håller i munstycket till en bensinpump och tankar sin röda bil.
2 minuters läsning

Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna gick till val med att sänka reduktionsplikten på bränsle till EU:s miniminivå som är sex procent. Men, trots den nya regeringsbildningen kommer den att bestå åtminstone hela 2023.

Reduktionsplikten innebär att Sverige blandar in ca 40 procent biobränsle i dieseln. Det har gjort att Sverige har, med råge, Europas dyraste diesel. För bensin är etanolinblandningen ca 10 procent. M, KD och SD gick till val på att sänka reduktionsplikten till EU:s miniminivå som ligger på 6 procent. Det skulle innebära en sänkning av dieselpriset på 5 – 7 kr per liter och 0,5 till 1 kr per liter för bensin.

Reduktionsplikten blir kvar i alla fall hela 2023

Enligt Carup kommer reduktionsplikten bestå åtminstone hela 2023. Anledningen till detta är att drivmedelsbranschen måste veta graden av inblandning en lång period i förväg. Ett första underhandsbesked från regeringen tycks redan ha inkommit, en dag efter presentation av nya ministrar. Det verkar inte heller som att en nedtrappning är aktuell då reduktionsnivån fastställs i lag. Från och med 1 januari 2024 kommer reduktionsplikten sänkas, men det är ännu oklart till vilken nivå.

De stora sänkningar som utlovades av partierna ser alltså ut att inte bli av inom det närmsta året, och det är osäkert hur stora de faktiskt kommer bli. Detta beror på att regeringen väntar in förhandlingar, gällande förnybardirektivet, som just nu pågår i EU.

Kritik mot sänkningen

Många röster har höjts angående sänkningen av reduktionsplikten. De menar att en sänkning skulle öka Sveriges koldioxidutsläpp med sex miljoner ton och öka landets totala koldioxidutsläpp med 12 procent. Bland kritikerna finns Energimyndigheten, som menar att reduktionsplikten är en nyckel för att nå landets utsläppsmål. Enligt myndigheten spelar också reduktionsplikten en viktig roll när det kommer till att minska beroendet av import från Ryssland. Den ökar försörjningstryggheten av drivmedel eftersom det bidrar till ett minskat beroende av råolja. Reduktionsplikten bidrar också till en breddning av vilka råvaror och produktionskedjor som kan användas för att tillverka drivmedel.

Andra kritiker menar att det hade funnits bättre sätt för regeringen att sänka drivmedelskostnader utan att påverka utsläppen. Detta genom att till exempel sänka skatten på bensin och diesel.

Källor: Vi Bilägare, Carup, Vi bilägare

Läs mer om drivmedel:

Stödpaket mot prisökningarna på el och drivmedel

EU låter Sverige slopa skatten på bensin och diesel