Så många svenskar köper hybrid eller elbil 2021

Så många svenskar köper hybrid eller elbil 2021
09/07/2021 lmg
hur lång tid tar det att ladda min elbil
4 minuters läsning

Var tredje svensk som byter bil i år tänker välja en laddhybrid.

Renodlade elbilar hamnar fortfarande efter bensin- och dieselbilar, visar en ny undersökning

Fler svenskar planerar nu att köpa en laddbar bil än en bensin- eller dieselbil. Av de som ska byta bil under 2021 så vill totalt 45 procent köpa en laddbar bil, enligt en ny undersökning från Tibber.

Rena elbilar ökar kraftigt, men kommer än så länge långt efter laddhybriden i popularitet. 13 procent av de som ska byta bil i år vill köpa en renodlad elbil. I stället är det laddhybrider svenskarna suktar efter, 32 procent planerar att köpa en laddhybrid i år. Det gör biltypen nästan tre gånger populärare än elbilar i Sverige. Elbilar får även se sig passerade av både bensin och diesel när svensken planerar bilbyte.

Laddinfrastrukturen är än så länge dåligt utbyggd i Sverige, och det kan vara utmanande att använda en elbil för långresor i vårt avlånga land. Då ser många laddhybriden som en bra kompromiss. Den går att köra på el i stan och med bensin på långresan.

– Rent generellt brukar folk som bor i mindre städer ha en mer medveten relation till sin bilkörning, de kör mer och längre sträckor. VI tror att dessa bilförare insett hur en el- eller hybridbil snabbt kan löna sig ekonomiskt.

Hybridbilar är populära i alla åldrar, allra hetast är den bland 60-75-åringar. När det gäller 18-29-åringar är bensinbil förstahandsvalet, kanske för att laddhybrider ännu så länge är dyra för de som nyss kommit ut på bilmarknaden.

De mest energieffektivaste elbilarna

kWh/100 km

Laddkostnad/mil

Hyunda Kona Electric 

16,0

1,53

BMW i3 

16,3 

1,56

Opel Corsa-e 

16,4

1,56

Peugeot E-208

16,4

1,56

Renault Zoe 

16,5

1,57


Det är inte miljön som är det främsta skälet till att man köpt en elbil. Det handlar istället om att de har en lägre driftkostnad. Framför allt gruppen mellan 35 och 44 år anser att den är viktigast. Nästan hälften av de svarande anger det som det viktigaste skälet.

I gruppen som inte äger en elbil säger var fjärde att de kan tänka sig att köpa en på grund av de låga driftkostnaderna i jämförelse med en fossildriven bil. Endast 13 procent skulle göra det av miljöskäl. Men i gruppen mellan 35-44 år är det nästan var tredje som anger miljö som ett skäl att köpa en elbil.

Men vad är då de största hindren mot att gå från en bil med förbränningsmotor till en elbil? Enligt undersökningen är det vid sidan av det höga inköpspriset en bristande laddinfrastruktur som får många att tveka.

”Man har lite gått från räckviddsångest. Nu handlar det mer om att man är lite rädd att det inte ska finnas tillräckligt med laddmöjligheter längs vägen, men också att själva laddningen tar för lång tid. Den absolut viktigaste delen är att man har tillgång till hemladdning. Det är ju superenkelt om du bor i villa men bor man i flerfamiljshus så är det desto krångligare.”

Mattias Bergman, vd på branschorganisationen Bil Sweden, ser att det kommer nya krav när elbilen blir en volymprodukt.

”De som köpt elbil fram till nu är mycket motiverade av ny teknik eller av miljöskäl. Men den stora massan är inte lika motiverade av att stå 40 minuter extra och vänta medan bilen laddar. Därför är infrastrukturen så avgörande de närmsta åren. Det räcker inte bara med hur lång tid det tar att ladda, det är också viktigt att det inte blir kö vid laddplatserna”, säger han.

De flesta i undersökningen tror att elbilen har goda framtidsutsikter under förutsättning att det finns en utbyggd infrastruktur för laddning. Upp till 70 procent, beroende på region, anser att största hindret för elbilens framtid är bristen på laddpunkter.