Leasa begagnad bil på företaget? – Läs vår tips

Leasa begagnad bil på företaget? – Läs vår tips
18/09/2020 lmg
carswipe begagnade bilar
2 minuters läsning

Tips för dig som vill leasa begagnad bil på företag

Leasing av företagsbilar är inte något nytt påfund, tvärtom är det något som har existerat ungefär lika länge som det har funnits bilar på våra vägar. Genom leasing kan ett företag använda sig av moderna och pålitliga fordon utan att ha tillgång till det kapital som hade krävts om företaget självt skulle ha köpt och ägt bilarna.

Enkelt förklarat innebär företagsleasing att ett företag hyr en bil av ett leasingföretag. Bilen används därefter i tjänsten av en person som är anställd i företaget. Så länge den person som använder bilen endast gör detta i arbetet kostar det inte personen något, används bilen även privat så tillkommer en förmånsbeskattning.

Kontrollera vilka villkor som gäller

Vid leasing av en begagnad bil är det viktigt att kontrollera vilka villkor som gäller. Villkoren skiljer sig åt mellan olika leasingföretag och de är inte desamma som vid leasing av en ny bil.

Vanligtvis har man som kund vid leasing av en begagnad bil betydligt större möjligheter att påverka villkoren i leasingavtalet än vad som är fallet om man leasar en ny bil. Var därför inte rädd för att förhandla när du ska leasa en begagnad bil.

Hur är begagnade bilens skick?

Det är självfallet även viktigt att kontrollera bilens skick. En begagnad bil som är möjlig att leasa har vanligtvis rullat på vägarna under i vart fall tre års tid och är därför inte i nyskick. Detta innebär att olika nybilsgarantier och liknande inte ingår. Å andra sidan är de flesta bilar vilka använts för leasing i mycket gott skick. De har blivit regelbundet servade i enlighet med villkoren i leasingavtalet och har därför en väl ifylld servicebok där du snabbt kan skapa dig en bild över bilens skick och dess underhåll.

Det ligger dessutom i leasingföretagens intresse att inte få några problem med de begagnade bilar som de leasar ut. Leasingföretagen gör därför ett mycket snävt urval när de väljer ut vilka begagnade bilar som är tillgängliga för företagsleasing. Oftast är det endast de bilar vilka befinner sig i absolut toppskick som är möjliga att leasa. Att leasa en begagnad bil är därför något som fler företag borde överväga. Det ger företaget en möjlighet att erhålla en relativt ny och väl underhållen bil till ett pris som ligger avsevärt lägre än om företaget leasar en helt ny bil.

Vilka är de populära modellerna inom företagsleasing?

De 5 mest populära tjänstebilarna